Awans zawodowy nauczycieli

Akty mianowania otrzymało w dniu 26 sierpnia 2020 r. trzech nauczycieli. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Zelowie, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta. Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek osobiście wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Agnieszce Młynarczyk (SP Kociszew), Pani Katarzynie Kamińskiej-Hofman (SP nr 4) i Panu Grzegorzowi Wrocińskiemu (SP nr 4).

Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Według przepisów ustawy może go zdobyć nauczyciel kontraktowy, który po przepracowaniu 2 lat od uzyskania tego stopnia, odbył staż trwający 2 lata i 9 miesięcy oraz zdał egzamin przed komisją powołaną przez Pana Burmistrza. W skład komisji wchodzili: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a także 2 ekspertów wpisanych na listę przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wręczenie nauczycielom aktów mianowania poprzedzone zostało podziękowaniem za dotychczasową pracę.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Program współpracy na rok 2022

Warsztaty świąteczne

Gala Hodowców Gołębi Pocztowych

Karat czeka na nowy dom

Skip to content