Na “Dobry start”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje o terminie składania wniosków na świadczenie  ,, DOBRY START’’ – 300 dla ucznia. - od 01 lipca 2020 roku  można składać wnioski o świadczenie ,, Dobry Start’’ w formie elektronicznej, - od 01 sierpnia 2020 roku będą przyjmowane również wnioski o świadczenie ,,Dobry Start” w formie papierowej:  w siedzibie M-GOPS w Zelowie, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.        Wnioski o ustalenie prawa do w\w świadczenia  na okres ...

Więcej

Zgłaszanie zadań publicznych na 2021 rok

Przypominamy o możliwości składania propozycji zadań do Programu Współpracy Gminy Zelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. W związku z tym, zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Gminy Zelów i na rzecz jej mieszkańców, do składania propozycji zadań planowanych na rok 2021 w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia ...

Więcej
Skip to content