Remont przy ul. Kościuszki

Trwa termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 17 w Zelowie. Prace obejmują: - docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi wraz z wykończeniem wyprawą elewacyjną, -   docieplenie dachu wełną mineralną, -   wymianę stolarki okiennej w ilości 12 sztuk. Dodatkowo, nawierzchnia wjazdu zostanie utwardzona kostką betonową. Koszt inwestycji to 126 781, 50 złotych, z czego Powiat Bełchatowski dofinansuje do 60% wartości zadania, a Gmina Kleszczów w kwocie 69 552, 63 złotych.

Więcej

Posadź własny las i weź pieniądze – nabór wniosków dobiega końca

Jeszcze tylko w tym tygodniu, rolnicy którzy chcą posadzić na swoich gruntach las, mogą składać wnioski o dofinansowanie. - Biura powiatowe ARiMR przyjmują dokumenty do końca lipca – przypomina rzecznik prasowy Agencji Paweł Mucha „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników, którzy są właścicielami, współwłaścicielami lub współmałżonkami właścicieli gruntów przeznaczonych do zalesienia. Poza rolnikami, beneficjentem tego programu mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, ...

Więcej

Bocianicha w dobrej atmosferze

Ochotnicza Straż Pożarna w Bocianisze realizuje projekt "Bocianicha w dobrej atmosferze" dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”. W ramach działań zaplanowano Dzień Zdrowia, podczas którego będą zorganizowane spotkania z wieloma specjalistami tj. opiekunem medycznym, psychologiem, pedagogiem i pielęgniarką, którzy będą rozmawiać z mieszkańcami m.in. na temat tego jak radzić sobie ze skutkami epidemii.  Ponadto organizatorzy zakupią także ...

Więcej

Łódzki e-bazarek

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach utworzył internetowe narzędzie, które ma ułatwić rolnikom sprzedaż własnych produktów. Na stronie internetowej www.lodzkiebazarek.pl każdy rolnik może zamieścić bezpłatnie ogłoszenie dotyczące sprzedaży produktów wytwarzanych w gospodarstwie. Działalność serwisu ma pomóc mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług, konsumentom umożliwić zakup świeżych produktów z wiadomego źródła.

Więcej

Łódzkie produkty tradycyjne

Zachęcamy do zapoznania się z tradycyjnymi produktami regionu łódzkiego i możliwościami ubiegania się o dołączenia do tego zacnego grona. Więcej informacji na  https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/produkty-tradycyjne-i-regionalne

Więcej

Szansa na nowy start

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie „Szansa na nowy start” – szkolenia i staże Kto może wziąć udział w projekcie? Osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które: Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;Są osobami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;Są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Jakie wsparcie oferuje projekt? Ścieżka „Przekwalifikowanie”: Doradztwo zawodowe,Poradnictwo psychologiczne,Szkolenie dopasowane do ...

Więcej
Skip to content