Stwórz z nami Strategię Rozwoju Gminy Zelów

Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek zaprasza do wzięcia udziału w badaniu społecznym prowadzonym na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027. Dokument ten będzie odnosił się do najważniejszych aspektów rozwoju gminy i warunków życia mieszkańców w długookresowej perspektywie. Dlatego też tak ważny jest Państwa udział w jego tworzeniu. Będziemy wdzięczni za poświęcenie kilkunastu minut na wypełnienie ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa. Ankieta dostępna poniżej:Ankieta (dostępna online do 14 sierpnia ...

Więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 24 lipca 2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętymi przez Radę Miejską w Zelowie Uchwałami Nr IV/15/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, Nr X/111/2019 z dnia 31 lipca 2019 r., Nr XVII/189/2020, Nr XVII/190/2020 i Nr XVII/191/2020 z dnia 28 maja 2020 roku. Bliższych informacji w tej sprawie udziela ...

Więcej
Skip to content