Stwórz z nami Strategię Rozwoju Gminy Zelów

Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek zaprasza do wzięcia udziału w badaniu społecznym prowadzonym na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027. Dokument ten będzie odnosił się do najważniejszych aspektów rozwoju gminy i warunków życia mieszkańców w długookresowej perspektywie. Dlatego też tak ważny jest Państwa udział w jego tworzeniu. Będziemy wdzięczni za poświęcenie kilkunastu minut na wypełnienie ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa.

Ankieta dostępna poniżej:
Ankieta (dostępna online do 14 sierpnia 2020 r.)

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Aktywnie pod chmurką

Powiatowe przedsięwzięcia i inicjatywy na 2021 rok

Publikacja „Kulturowe dziedzictwo Doliny rzeki Grabi”

„Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego” – spotkanie informacyjne