Zgłaszanie zadań publicznych na 2021 rok

Przypominamy o możliwości składania propozycji zadań do Programu Współpracy Gminy Zelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

W związku z tym, zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Gminy Zelów i na rzecz jej mieszkańców, do składania propozycji zadań planowanych na rok 2021 w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje zadań należy składać na stosownym formularzu zamieszczonym poniżej w terminie do 31 lipca 2020 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (adres e-mailowy: rs@zelow.pl) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie.

W związku z tym, zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Gminy Zelów i na rzecz jej mieszkańców, do składania propozycji zadań planowanych na rok 2021 w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ankieta

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Turystyczna makieta gminy Zelów

Informacja dot. zanieczyszczenia wody

Webinarium „Szansa na własny biznes!”

Wnioski 500+ na okres 2021/2022