Ogłoszenie Zarządu Powiatu Bełchatowskiego

Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19, 97-400 Bełchatów, na tablicy ogłoszeń od dnia 24 kwietnia 2024 roku wywieszony jest wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie łódzkim, powiecie bełchatowskim, obrębie 09 miasta Bełchatowa, która oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 533/1 ...

Więcej

Problem przemocy domowej w środowisku lokalnym – ankieta

W związku z rozpoczęciem prac nad Programem przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej dla Gminy Zelów, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety do 10 maja 2024 r. Ankieta ma charakter anonimowy i służy poznaniu opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemu przemocy domowej w naszej gminie. Ankieta: "Problem przemocy domowej w środowisku lokalnym".

Więcej

I sesja Rady Miejskiej w Zelowie

W związku z Postanowieniem Nr 396/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Zelowie zapraszamy na I sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się 7 maja 2024 roku o godz. 10.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74. Porządek obrad, ustalony przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim: Otwarcie sesji Rady Miejskiej przez najstarszego wiekiem radnego obecnego ...

Więcej

Umowa podpisana

Burmistrz Zelowa podpisał umowę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Przecznia”. Wartość dofinansowania: 1 754 235,00 zł Całkowita wartość zadania: 2 506 050,00 zł.Zakres prac obejmuje: roboty ziemne, podbudowę z tłucznia dolomitowego, potrójną stabilizację grysami i emulsją asfaltową, pobocza, drenaż odcinający, przepusty pod drogą. Termin zakończenie realizacji zadania to 30 listopada 2024 r.

Więcej

Uwaga Jubilaci

Urząd Stanu Cywilnego w Zelowie uprzejmie prosi, aby pary małżeńskie obchodzące w 2024 roku jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego, które mają stałe zameldowanie na terenie Gminy Zelów, zgłaszały się do Urzędu Stanu Cywilnego w Zelowie (ul. Żeromskiego 23, pokój nr 17) w terminie do 30 kwietnia 2024 roku w celu dopełnienia formalności związanych z procedurą nadania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Wniosek o nadanie medalu mogą złożyć również członkowie ...

Więcej

Zmiana godzin pracy GPSZOK

Urząd Miejski w Zelowie informuje, że w przyszłym tygodniu nastąpi zmiana godzin pracy Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maurycowie poniedziałek (29 kwietnia) 8:00-10:00 wtorek (30 kwietnia) 8:00-10:00 środa (1 maja) nieczynny czwartek (2 maja) nieczynny piątek (3 maja) nieczynny Kontakt: Urząd Miejski w Zelowie, pokój nr 1tel. 44/634 10 00 wew. 55

Więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

         Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 24 kwietnia 2024 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Zelów.             Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 22 i 12, tel.: (44) 634-10-00 wew. 40 i 38.

Więcej

Ostatnia sesja

Dziś odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Zelowie. Głównymi tematami dzisiejszego spotkania były uchwały związane m.in. z przyjęciem do realizacji projektu partnerskiego pn. CUS II dla powiatu bełchatowskiego o numerze naboru FELD.07.09-IP.01-001/23 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz podniesieniem diet sołtysom. Sesja była również okazją do pożegnań i podsumowań. Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek podziękował wszystkim za ...

Więcej
Skip to content