Weź udział w konkursie

Oglądaliście nasze wystawy prezentowane na ławkach znajdujących się na Placu Dąbrowskiego w Zelowie? Do tej pory w ramach projektów „Przysiądź się do historii” oraz „Podziel się historią” mogliście oglądać fotografie przekazane nam przez naszych mieszkańców. Tym razem chcemy na ławkach zaprezentować Waszą twórczość. Zilustrujcie wybrane przez Was gminne zabytki, ciekawe miejsca, które warto u nas odwiedzić, czy ważne dla gminy wydarzenia i weźcie udział w naszym konkursie. Z wybranych prac zostanie stworzona wystawa, ...

Więcej

Świąteczny koncert

W Wielkanocny Poniedziałek rozbrzmiały w Zelowie dzwonki. Tradycyjnie już tego dnia w Kościele Ewangelicko-Reformowanym Zelowie odbywa się świąteczny koncert zespołu, który w ten sposób obchodzi również swój coroczny jubileusz. Foto: A. Michel Fotorelacja

Więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Aktywny senior”

Burmistrz Zelowa uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tutejszym Urzędzie w dniu 05.04.2023 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Zelowie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.zelow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zelowie poniższą ofertę. Data umieszczenia oferty: 11.04.2023 r. Nazwa oferenta: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Zelowie Tytuł zadania publicznego: „Aktywny senior” Termin realizacji zadania: 22.05.2023 r. – 18.08.2023 r. Wysokość dofinansowania: 5 ...

Więcej

Granty PPGR

W ramach realizacji projektu grantowego GRANTY PPGR, Gmina Zelów przekazała9 szt. laptopów oraz 1 tablet.  Odbiorcami grantów są dzieci i wnukowie byłych pracowników PPGR. Projekt został zrealizowany w zgodnie z Umową nr 2697/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego ...

Więcej
Skip to content