XLVI sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie zaprasza na XLVI sesja Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się 26 kwietnia 2023 roku na godz. 10:00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.Przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Zelów za 2022 r.Raport z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznychw Gminie Zelów za 2022 r.Ocena ...

Więcej
Skip to content