Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informujemy o prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dodatkowym naborze wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą z terenu województwa łódzkiego na 2023 rok. Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków. Dodatkowa Pula środków do rozdysponowania: 70.000,00 zł Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na Stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi pod adresem: https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow/programy-priorytetowe-dla-beneficejntow/osoby-fizyczne-dla-beneficjentow/992-programy-priorytetowe-osoby-fizyczne-2023-rok lub pod nr telefonu: 42 207 14 80

Więcej
Skip to content