Konkurs z okazji Dnia Dziecka „Tkamy w Zelowie”

Nawiązując do włókienniczej historii naszej gminy Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek zaprasza do udziału w konkursie z okazji Dnia Dziecka. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy utkanej z dowolnych materiałów. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach: a) kategoria I – przedszkola b) kategoria II – klasy I-III szkoły podstawowej c) kategoria III – klasy IV-VIII szkoły podstawowej Jak wykonać makatkę pokazuje w krótkim filmiku zelowska artystka Krystyna Papuga, ...

Więcej

Zaproszenie na XVII sesję Rady Miejskiej w Zelowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie Sylwester Drozdowski zwołuje XVII sesję Rady Miejskiej w Zelowie w dniu 28 maja 2020 roku na godz. 11.00 w sali Domu Kultury w Zelowie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.Przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Zelów za 2019 rok”.Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Zelów za 2019 rok. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zelów z ...

Więcej
Skip to content