Ankieta LGD „Dolina rzeki Grabi”

Informujemy, że LGD „Dolina rzeki Grabi” została zobowiązana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia analizy potrzeb społeczności lokalnej, mając na uwadze epidemię COVID-19 oraz dynamiczne zmiany społeczne i gospodarcze. Analiza pozwoli na zweryfikowanie jakie potrzeby mają potencjalni beneficjenci, chcący skorzystać z premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w jakiego rodzaju branży planują uruchomić działalność w dobie epidemii COVID-19. Wiedza ta jest niezbędna, aby dokonać diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i uruchomić planowane ...

Więcej