Ankieta LGD „Dolina rzeki Grabi”

Informujemy, że LGD „Dolina rzeki Grabi” została zobowiązana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia analizy potrzeb społeczności lokalnej, mając na uwadze epidemię COVID-19 oraz dynamiczne zmiany społeczne i gospodarcze.

Analiza pozwoli na zweryfikowanie jakie potrzeby mają potencjalni beneficjenci, chcący skorzystać z premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w jakiego rodzaju branży planują uruchomić działalność w dobie epidemii COVID-19.

Wiedza ta jest niezbędna, aby dokonać diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i uruchomić planowane nabory wniosków.

Kwota drugiego bonusa dla LGD „Dolina rzeki Grabi”, za sprawne wdrażanie LSR, wynosi – 1 050 000 zł.

Poniżej link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php

Badanie ankietowe będzie prowadzone w okresie: 27 maja – 3 czerwca 2020r. Czas potrzebny na wypełnienie ankiety: ok. 2 min.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Sprzedaż samochodu strażackiego

Spektakle profilaktyczne

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie

Zapraszamy na przedostatnie już szkolenie