Uroczystości majowe

Ze względu na obecną sytuację panującą w kraju nie odbędą się uroczystości związane z obchodami 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedstawiciele samorządu o godz. 13.00 złożą jedynie kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki oddając w ten sposób symboliczny hołd tym wydarzeniom. Zachęcamy do wywieszenia flagi narodowej, przypominając, że 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej

Dyżury specjalistów

Informujemy, że od 2 maja 2020 r. umożliwiony będzie kontakt ze specjalistami dyżurującymi w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Punkcie Profilaktyczno-Interwencyjnym dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców. Bezpłatne porady i wsparcie w sprawach związanych z problemami uzależnień i przemocy udzielane będą  w terminach dyżurów specjalistów poprzez kontakty telefoniczne oraz w formie bezpośredniej z bezwzględnym zachowaniem zasad sanitarnych po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny wizyty. Terminy dyżurów: Specjalista ...

Więcej

Gminne przedszkola nadal zamknięte

Informujemy, że miejskie przedszkola, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne w szkołach na terenie Miasta i Gminy Zelów nie zostaną otwarte 6 maja. Bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, jest dla nas najważniejsze.  Otwarcie przedszkoli w takiej sytuacji jest niemożliwe. Dlatego podjąłem decyzję, że 6 maja placówki te nie zostaną otwarte. – mówi Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek - W związku z tym, dopóki nie będziemy mieli jasnych przesłanek, co do warunków, jakie ...

Więcej

Auto dla strażaków

Dzięki staraniom Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożdżenicach, Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka i Posła na Sejm RP Grzegorza Lorka jednostka wzbogaciła się o nowy samochód. Auto marki mercedes pozyskano z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi.

Więcej

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo, informujemy że na dzień dzisiejszy w gminie Zelów nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem COVID – 19, a liczba adresów, pod którymi znajdują się osoby objęte kwarantanną zmniejszyła się do 13.Życzymy Wam zdrowia i wytrwałości.

Więcej

STOP wypalaniu traw!

W związku z rokrocznym procederem wypalania traw i nieużytków rolniczych, zwracamy się z apelem do mieszkańców naszej gminy o rozsądek i rozwagę. Przypominamy także, że w lasach oraz w odległości 100m od granicy lasu zabrania się rozniecania ognia poza wyznaczonymi miejscami oraz korzystania z otwartego płomienia. Wypalanie łąk i nieużytków jest zabronione przepisami przeciwpożarowymi oraz ochrony środowiska. W ostatnim czasie nasze jednostki OSP wielokrotnie wyjeżdżały do takich interwencji. Skutkami tych pożarów są ...

Więcej

Bieżące naprawy dróg gminnych

W ramach zadania „Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Zelów w roku 2020” wykonano bieżące naprawy i konserwacje nawierzchni dróg gruntowych, tłuczniowych i szutrowych. Naprawą zostały objęte drogi na terenie miasta oraz wszystkich sołectw w gminie Zelów. W zależności od potrzeb wykonano naprawy kruszywem dolomitowym, gruzem betonowym lub destruktem asfaltowym oraz poprawiono stan dróg wyrównując i zagęszczając nawierzchnię przy użyciu specjalistycznego sprzętu - wskazuje Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek. Remontami cząstkowymi objęto ...

Więcej

ZUS: Nowe rozwiązania w Tarczy 2.0

Bez progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób – to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej. Zwolnienie ze składek Oprócz dotychczasowych uprawnionych, ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych. Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek ...

Więcej

Mikrogranty na walkę z COVID-19

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, które pomogą przeciwdziałać epidemii koronawirusa.  Pula Wojewódzkiego Programu Mikrograntów wynosi 300 000 zł. Składane oferty mogą dotyczyć zadań realizowanych w następujących obszarach:- wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,- kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,- polityka społeczna,- ochrona i promocja zdrowia,- kultura fizyczna i sport,- turystyka i krajoznawstwo,- ochrona środowiska,- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,- działania na rzecz ...

Więcej