Bieżące naprawy dróg gminnych

W ramach zadania „Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Zelów w roku 2020” wykonano bieżące naprawy i konserwacje nawierzchni dróg gruntowych, tłuczniowych i szutrowych. Naprawą zostały objęte drogi na terenie miasta oraz wszystkich sołectw w gminie Zelów. W zależności od potrzeb wykonano naprawy kruszywem dolomitowym, gruzem betonowym lub destruktem asfaltowym oraz poprawiono stan dróg wyrównując i zagęszczając nawierzchnię przy użyciu specjalistycznego sprzętu – wskazuje Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek.

Remontami cząstkowymi objęto drogi bitumiczne. Przy użyciu remontera wykonano naprawy polegające na powierzchniowym utrwaleniu i uzupełnieniu emulsją modyfikowaną wraz z grysami bazaltowymi ubytków, spękań oraz dziur na drogach w miejscowościach: Chajczyny, Kolonia Pożdżenice, Ignaców, Pszczółki, Wypychów, Podlesie, Sobki, Pożdżenice, Sromutka, Grębociny, Bujny Księże, Grabostów, Dąbrowa, Pawłowa, Kolonia Kociszew, Bocianicha, Zabłoty, Bocianich, Zagłówki, Karczmy, Zelów ul.: Poznańska, Żeromskiego, Leśniczówka, Zofii, Wolności, Herbertowska.

Kolejne naprawy dróg będą realizowane sukcesywnie w ciągu całego okresu obowiązywania umów z wykonawcami.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Sprzedaż samochodu strażackiego

Spektakle profilaktyczne

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie

Zapraszamy na przedostatnie już szkolenie