STOP wypalaniu traw!

W związku z rokrocznym procederem wypalania traw i nieużytków rolniczych, zwracamy się z apelem do mieszkańców naszej gminy o rozsądek i rozwagę. Przypominamy także, że w lasach oraz w odległości 100m od granicy lasu zabrania się rozniecania ognia poza wyznaczonymi miejscami oraz korzystania z otwartego płomienia.

Wypalanie łąk i nieużytków jest zabronione przepisami przeciwpożarowymi oraz ochrony środowiska. W ostatnim czasie nasze jednostki OSP wielokrotnie wyjeżdżały do takich interwencji. Skutkami tych pożarów są niejednokrotnie znaczne straty w środowisku naturalnym, a w przypadkach niekontrolowanego rozwoju pożaru znaczne straty w terenach zalesionych oraz w mieniu człowieka.

Nadmieniamy, iż w przypadku udowodnienia podpalenia, podpalaczom grożą wysokie kary finansowe, a w razie spowodowania zagrożenia m.in. siedlisk ludzkich grozi odpowiedzialność za przestępstwo ścigane z urzędu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wypalania m. in. łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, rozniecanie ognia w lesie i jego pobliżu jest  nielegalnym, niebezpiecznym procederem, za który grozi grzywna nawet do 5 tys. złotych!

Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności.

Apelujemy o rozsądek!

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Sprzedaż samochodu strażackiego

Spektakle profilaktyczne

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie

Zapraszamy na przedostatnie już szkolenie