Informacja dla osób starszych i samotnych

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie naszego kraju, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie apeluje do seniorów z terenu Gminy Zelów o ograniczenie pobytu w miejscach publicznych, zaprzestaniu kontaktów w większych skupiskach ludzi. Prosimy o rozsądne zachowanie, nie lekceważenie zagrożenia, ponieważ w sposób szczególny zagrożone są osoby starsze. Zwracamy się z prośbą do rodzin, sąsiadów o pomoc tym osobom w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwienie ...

Więcej

Apel do mieszkańców

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez koronawirusa w trosce o dobro mieszkańców, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum. Prosimy, w miarę możliwości, o korzystanie z dostępnych, elektronicznych narzędzi załatwiania spraw w urzędzie tj.: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), e-mail i telefon, które są najdogodniejszą formułą załatwiania spraw w tym szczególnym okresie. Dane kontaktowe: - Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego w Zelowie: tel. 44 6341000- ...

Więcej

Zawieszenie działalności ŚDS w Walewicach

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 Wojewoda Łódzki poleca czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca ...

Więcej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  poradni psychologiczno-pedagogicznych;specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ...

Więcej
Skip to content