Informacja Burmistrza Zelowa z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Zgodnie z zarządzeniem Nr 10.2023 Burmistrza Zelowa z dnia 21 lutego 2023 roku
w terminie od dnia 8 marca 2023 roku do 8 kwietnia 2023 roku w sołectwie Wypychów przeprowadzono konsultacje społeczne.

            Przedmiotowe konsultacje miały na celu uzyskanie opinii mieszkańców sołectwa dotyczącej dokonania podziału sołectwa Wypychów i utworzenia dwóch odrębnych sołectw:

 1. sołectwa Wypychów, obejmującego miejscowości Wypychów, Podlesie,
 2. sołectwa Krześlów, obejmującego miejscowość Krześlów.

            Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z załącznikiem 2 powyżej wskazanego zarządzenia, celem jak najszerszego rozpowszechnienia:

 1. przekazane zostało sołtysowi sołectwa Wypychów,
 2. zamieszczono:
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zelowie,
 4. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zelowie,
 5. stronie internetowej Gminy Zelów.

            Konsultacje przeprowadzono w formie przyjmowania opinii i wniosków, w tym również w trybie zapytania ankietowego, którego formularz został również udostępniony mieszkańcom.

            Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy miejscowości Wypychów, Podlesie, Krześlów, wchodzące w skład sołectwa Wypychów, posiadający czynne prawo wyborcze w dniu 21 lutego 2023 roku – 323 osoby (Wypychów – 163, Podlesie – 107 i Krześlów – 53).

            W konsultacjach, w formie ankiet, wzięło udział 111 osób, co stanowi 34,36 % uprawnionych, z czego:

 • 55 osób opowiedziało się za utworzeniem nowego sołectwa,
 • 51 osób opowiedziało się przeciwko utworzeniu nowego sołectwa,
 • 2 osoby wstrzymały się od głosu,
 • 3 ankiety były nieważne.

            W toku prowadzonych konsultacji, poza wskazanymi powyżej formularzami ankiet konsultacyjnych, nie złożono odrębnych wniosków i opinii w przedmiocie konsultacji.

informacja z konsultacji Krześlów

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Informacja dla mieszkańców

Kolonie dla dzieci rodziców objętych KRUS

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Weź paragon – wspieraj uczciwą konkurencję i pomóż w walce z szarą strefą

Skip to content