Pamiętamy

Listopad to szczególny czas wspomnień o tych, których nie ma już wśród nas. Pamiętamy również o walczących za naszą Ojczyznę, którzy spoczywają na cmentarzach w gminie Zelów, a także o symbolicznie upamiętnionych poprzez pomnik, tablicę, czy kamień bohaterach. W tym roku miejsca te zostały udekorowane chryzantemami zakupionymi od naszego lokalnego przedsiębiorcy. Dzięki kwiatom udało się stworzyć w miejscach pamięci symboliczne biało-czerwone kompozycje oraz udekorować mogiły poległych oddając hołd ich pamięci.

Więcej

Zelowska orkiestra wyróżniona

Tegoroczną nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury otrzymała m.in. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Nagroda pieniężna w wysokości 4 000,00 złotych jest uhonorowaniem działalności artystycznej zelowskiej orkiestry, która od 1992 roku czynnie uczestniczy we wszystkich gminnych uroczystościach, koncertuje zarówno na trenie gminy, jak i w innych miejscowościach, również poza granicami ...

Więcej

Składanie wniosków do zmiany Studium

Przypominamy, że do dnia 10 listopada 2020 r. istnieje możliwość składania wniosków dotyczących sporządzenia zmiany studium, które należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, bądź elektronicznie na adres mailowy umzelow@zelow.pl Do pobrania – Wniosek w sprawie „zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zelów”

Więcej
Skip to content