Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych

W miniony poniedziałek dokonano odbioru końcowego zadania pn. Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów – II etap. Aby umożliwić mieszkańcom przyłączenie się do wybudowanej sieci konieczne jest jeszcze uzyskanie zgody Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz nadzoru budowlanego w Bełchatowie. O możliwości przyłączenia się do sieci mieszkańcy zostaną poinformowani niezwłocznie po dokonaniu przez Gminę Zelów niezbędnych formalności prawnych.Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Kleszczów oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.Całkowity koszt zadania  9.364.205,25 zł.

Więcej