Laptopy dla gminnych szkół

W tym roku gmina Zelów zakupiła i przekazała do szkół 91 komputerów z przeznaczeniem na realizację zdalnego nauczania. Z tego 66 laptopów zakupiono w ramach projektu: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a 25 sfinansowano z projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Dodatkowe 12 laptopów zakupionych w ramach realizowanego przez gminę ...

Więcej
Skip to content