Klub Seniora w Zalesiu już otwarty

Od 1 września w Zalesiu działa Klub Seniora. Placówka jest przeznaczona dla osób starszych niesamodzielnych i dostępna we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00. Klub działa w ramach projektu „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego”współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ...

Więcej

Zapraszamy na szkolenia

Kolejna grupa mieszkańców odbyła szkolenie w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” i poszerzyła swoją wiedzę w zakresie poruszania się po sieciach społecznościowych.W najbliższym czasie, a mianowicie 7-8 września odbędzie się szkolenie z modułu Moje finanse i transakcje w sieci. Mamy jeszcze wolne miejsca więc zapraszamy wszystkich chętnych do zgłoszenia się do Urzędu Miejskiego w Zelowie (pok. 122) celem wypełnienia deklaracji uczestnictwa. ...

Więcej

Wyremontowany budynek przy ul. Kościuszki

Dobiega końca remont kamienicy przy ul. Kościuszki 17. Budynek zyskał nową elewację, został ocieplony, wymieniono stolarkę okienną, a nawierzchnia wjazdu została utwardzona kostką betonową. Zgodnie z umową prace zostaną zakończone do połowy września. Koszt inwestycji to 126 781, 50 złotych, z czego Powiat Bełchatowski dofinansuje do 60% wartości zadania, a Gmina Kleszczów 69 552, 63 złotych. Pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu Gminy Zelów.

Więcej
Skip to content