Spektakle profilaktyczne

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Mickiewicza w Zelowie przy współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zelowie zorganizowała 23 września br. 3 spektakle profilaktyczne dla uczniów ze szkół  z terenu miasta Zelowa. Przedsięwzięcia te miały na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, zażywaniu dopalaczy i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnieniu od Internetu. Spektakle zaprezentowane zostały przez aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.

Więcej

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Bełchatowie informuje o wykryciu Afrykańskiego pomoru świń w powiecie kaliskim. W dniu 17 września 2020 r. Główny Lekarz Weterynarii poinformował o stwierdzeniu w gospodarstwie położonym w miejscowości Łaszków, gmina Blizanów powiat kaliski, ogniska afrykańskiego pomoru świń. Ognisko stwierdzone zostało w strefie wolnej od wirusa ASF. Po otrzymaniu dodatnich wyników badań z ZHW w Poznaniu, zwierzęta – 110 sztuk świń zostało zabitych. W gospodarstwie prowadzone są intensywne czynności mające na celu ustalenie przyczyny choroby przez członków zespołu ekspertów ds. dochodzeń epizootycznych przy Głównym Lekarzu Weterynarii. Afrykański pomór świń ...

Więcej