Zagospodarowanie terenów zieleni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer umowy: 294/OP/D/2016

Data umowy: 07.09.2016 r.

Opis zakresu projektu

Realizacja zadania polega na zagospodarowaniu terenów zieleni przy ZSO w Zelowie i przewiduje następujące prace:

  • cięcia pielęgnacyjne 55 szt. drzew,
  • cięcia pielęgnacyjne 40 szt. krzewów,
  • wykopanie 21 szt. krzewów w celu przesadzenia,
  • cięcia pielęgnacyjne (odmładzające) 1550 m2 krzewów stanowiących istniejący, stary żywopłot,
  • sadzenie 10 szt. drzew,
  • sadzenie 1145 szt. krzewów, w części obsadzone krzewy (tj. żywotnik) wzdłuż ogrodzenia stanowić będą izolację, tak akustyczną jak i zdrowotną, od znajdujących się wokół terenu szkoły ruchliwej drogi powiatowej i gminnej,
  • rozścielenie 20 m3 ziemi urodzajnej,
  • oczyszczanie ścieków brukowanych, tj. 235 m z zanieczyszczeń nawierzchni istniejących alejek brukowych.

Istniejące drzewa wymagają zabiegów pielęgnacyjnych: cięć prześwietlających, korygujących korony i sanitarnych (usunięcia posuszy), natomiast krzewy wymagają cięć prześwietlających, odmładzających i formujących  wielkość i kształt. Kilka drzew i krzewów martwych lub zamierających, a także nadmiernie rozwiniętego samosiewu zakwalifikowanych jest do usunięcia.

Wartość projektu:

104.990,90 zł – całkowity koszt zadania

56.779,00 zł – kwota dofinansowania

www.zainwestujwekologie.pl

Print Friendly, PDF & Email