Usunięcie awarii poprzez wykonanie zastępczego kolektora kanalizacji sanitarnej – przebudowa kanału sanitarnego w Zelowie na odcinku od pompowni głównej do ul. Poznańskiej

Dofinansowane zostało w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer umowy: 170/OW/P/2016

Data umowy: 08.08.2016 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Realizacja zadania polega na usunięciu awarii poprzez wykonanie zastępczego kolektora kanalizacji sanitarnej – przebudowa kanału sanitarnego w Zelowie na odcinku od pompowni głównej do ul. Poznańskiej

Wartość projektu:

421.954,00 zł – całkowity koszt zadania

274.000,00 zł – kwota udzielonej pożyczki

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 23.06.2016 r.

www.zainwestujwekologie.pl

Print Friendly, PDF & Email