Uczniowski Klub Sportowy “Dwójka”

ul. Kościuszki 40/42
97-425 Zelów
woj. łódzkie
tel. (044) 634-10-62
e-mail: sp2zelow@neostrada.pl
www: www.sp2zelow.neostrada.pl

 • Osoby uprawnione do reprezentowania klubu:
 1. Anna Bodnar – Prezes 
 2. Marzanna Socha – Wiceprezes 
 3. Jolanta Zalisz – Sekretarz 
 4. Mirosława Jańczyk – Skarbnik 
 5. Agata Twardowska – Członek
 • Główne cele działalności:
 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialna rodziców i sympatyków klubu. 
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. 
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content