Modernizacja Parku przy ul. Poznańskiej w Zelowie

Zadanie dofinansowano w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi.

Numer umowy: 621/OP/D/2012

Data umowy: 21.12.2012 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Efekt rzeczowy:

  • Cięcia pielęgnacyjne w koronie drzew o zróżnicowanej średnicy pnia (łącznie 266 szt.)
  • Prace pielęgnacyjne, cięcie – odmładzanie drzew (klon karagana) rosnących w żywopłotach
  • Prace pielęgnacyjne, cięcie – odmładzanie krzewów o średnicy korony do 2 m – 128 szt., ponad 2 m – 63 szt.
  • Wykonanie trawnika z plantowaniem ziemi
  • Wykonanie elektryki i monitoringu
  • Wykonanie instalacji nawadniającej

Efekt ekologiczny:

Poprawa stanu zdrowotnego drzew na terenie parku, wzbogacenie różnorodności gatunkowej.

Wartość projektu:

357.532,33 zł – całkowity koszt zadania

69.312,00 zł – kwota udzielonej dotacji

Termin zakończenia realizacji zadania – 30.06.2013 r.

Print Friendly, PDF & Email