Kościół ewangelicko-reformowany w Zelowie

Zbudowany został w latach 1821-25 kosztem ponad 30 tys. złotych polskich. Większość tej kwoty wyasygnowały władze Królestwa Polskiego, zaś resztę pokryli mieszkańcy Zelowa i okolic narodowości czeskiej.

Kościół ewangelicko-reformowany to pierwsza monumentalna budowla w Zelowie. Został wzniesiony według projektu architekta Zille, posiada klasycystyczny wystrój. Zbudowany na planie prostokąta z kwadratową wieżą od zachodu stanowi dominantę widokową zamykającą ul. Sienkiewicza. Zewnętrzny wystrój kościoła oparty został na wzorcach prowincjonalnego klasycyzmu, charakterystycznego dla I poł. XIX wieku w okręgu łódzkim. Jednoprzestrzenne, kryte płaskim stropem wnętrze, podzielone jest na nawy drewnianymi emporami, obiegającymi je z trzech stron i wspartymi na kolumnach. Wewnątrz kościoła znajdują się inskrypcje czeskie, a w tym tablice ku czci Jana Husa i Jana Kalwina. Obok kościoła założono cmentarz, na którym do dzisiaj znajdują się nagrobki i pomniki z napisami w języku czeskim. Są wśród nich mogiły niektórych założycieli Zelowa.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content