Kółko Rolnicze w Kurówku

Kurówek 37
97-425 Zelów
woj. łódzkie

 • Osoby uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia:
 1. Czesław Gawlik – Prezes
 2. Zygmunt Solecki – Sekretarz
 3. Jan Michalski – Skarbnik
 • Główne cele działalności:
 1. Utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych.
 2. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi.
 3. Obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych.
 4. Rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności.
 5. Dążenie do zapewnienia opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji.
 6. Poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content