Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mauryców w gminie Zelów – II etap

Dofinansowane zostało w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer umowy: 64/GW/P/2010

Data umowy: 16.11.2010 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Efekt rzeczowy:

Przebudowanie wodociągu z rur azbestowych na rury PE oraz PEHD o łącznej długości 1.799,00 mb oraz 80 przyłączy z rur azbestowych na rury PE o łącznej długości 554,20 mb.

Efekt ekologiczny:

Umożliwienie doprowadzenia wody o odpowiedniej jakości w ilości 7.281,75 m3/rok.

Wartość projektu:

365.947,00 zł – całkowity koszt zadania

135.000,00 zł – kwota udzielonej pożyczki

Termin realizacji zadania:

Rok 2010

Print Friendly, PDF & Email