Spektakle edukacyjno-profilaktyczne

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Mickiewicza w Zelowie przy współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zelowie zorganizowała 21 maja br. trzy spektakle profilaktyczne dla uczniów szkół z terenu miasta Zelowa. Przedstawienia adresowane były do różnych grup wiekowych  o wartościach wychowawczo-profilaktycznych tj. niebezpieczeństwo używania narkotyków, alkoholu oraz dopalaczy, depresja wśród dzieci i młodzieży, wpływ grupy rówieśniczej na zachowania innych nastolatków, wpływ rodziców na życie dziecka czy nieumiejętność podejmowania racjonalnych ...

Więcej
Skip to content