Informacja dla rolników dotycząca szacowania  strat w uprawach rolnych spowodowanych przez przymrozki wiosenne

Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat (oszacowanie odbywa się na pisemny wniosek rolnika) do Urzędu Miejskiego w Zelowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 22, 23) w terminie do dnia 3 czerwca 2024 r.   Do wniosku producent rolny musi dołączyć: Kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r. do ARiMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego ( jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024r., musi ...

Więcej
Skip to content