Kolejne inwestycje w naszej gminie

- Na bieżąco realizujemy zadania związane z inwestycjami na terenie całej gminy. Obecnie są to prace ziemnie, remonty budynków komunalnych, modernizujemy również budynek na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobkach – mówi Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek. W tej chwili na terenie gminy ⬇️ ➡️rozpoczęły się prace ziemne związane z wykonanie nawierzchni chodnika w Ignacowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Ignaców; W ramach inwestycji wykonany zostanie ciąg pieszo- rowerowy o nawierzchni asfaltobetonowej,  szerokości 2,50 ...

Więcej
Skip to content