Opieka wytchnieniowa 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie planuje po raz kolejny przystąpić do Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - edycja 2024, realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: ...

Więcej
Skip to content