Pierwszy etap zakończony

Dobiegła końca realizacja I etapu modernizacji budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobkach. W ramach tego zadania rozebrano stary, nienadający się do dalszego użytkowania budynek OSP wraz z infrastrukturą techniczną z nim powiązaną. W miejscu rozbiórki powstał nowy budynek świetlicy w stanie surowym zamkniętym, wykonano przyłącza i instalacje zewnętrzne elektryczne oraz sanitarne, zamontowano dwa zbiorniki na wody deszczowe i ścieki oraz wykonano podbudowę terenów przewidzianych do utwardzenia w kolejnym etapie ...

Więcej

70. rocznica ślubu mieszkańców Zelowa

Wczoraj w imieniu Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka, Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Miasta złożyli Państwu Genowefie i Tadeuszowi Szablewskim życzenia z okazji jubileuszu 70. rocznicy ślubu. Państwo Szablewscy pobrali się 24 grudnia 1953 roku. Jubilatom oraz całej ich rodzinie życzymy dużo zdrowia oraz samych szczęśliwych chwil.

Więcej

Uwaga Jubilaci

Urząd Stanu Cywilnego w Zelowie uprzejmie prosi, aby pary małżeńskie obchodzące w 2024 roku jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego, które mają stałe zameldowanie na terenie Gminy Zelów, zgłaszały się do Urzędu Stanu Cywilnego w Zelowie (ul. Żeromskiego 23, pokój nr 17) w terminie do 30 kwietnia 2024 roku w celu dopełnienia formalności związanych z procedurą nadania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Wniosek o nadanie medalu mogą złożyć również członkowie ...

Więcej

Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego

Poniżej zamieszczamy obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa mostu na rzece Chrząstawce wraz z drogą dojazdową w miejscowości Wola Pszczółecka, gmina Zelów”. Obwieszczenie plik PDF 466 KB

Więcej

Sołectwo na plus (2024)

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2024 r. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach ...

Więcej

Wykaz dyżurów świątecznych

URZĄD MIEJSKI W ZELOWIE - nadzór nad oświetleniem ulicznym tel. 504 232 604 - utrzymanie dróg lokalnych i gminnych (akcja zima) tel. 601 431 902 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków tel. 509 242 471 - ujęcie wody w Zelowie i Kociszewie tel. 502 370 887 - gospodarka mieszkaniowa tel. 724 630 367 REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W BEŁCHATOWIE - baza zimowego utrzymania dróg (Łask-Zelów-Bełchatów-Kamieńsk, Buczek-Częstochowa) tel. 44 633 31 39 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEŁCHATOWIE Trakt Napoleoński, Zelów-Mauryców-Sromutka, ...

Więcej

Informacja dla Mieszkańców

Informujemy, że w związku z wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych, dotyczących wnioskowania o dowód osobisty w dniu 28 grudnia 2023 roku (czwartek), wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane tylko do godziny 12:00 dotyczy to również wszystkich spraw meldunkowych. (Od godziny 12:00 wykonywanie operacji w RDO do czasu produkcyjnego wdrożenia nowej wersji systemu, będzie ograniczone). Ponadto usługa składania wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego przez Internet w ww. dniu ...

Więcej

Sportowe podsumowanie roku 2023

Wczoraj w Domu Kultury w Zelowie odbyło się podsumowanie roku sportowego 2023 Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Zelowie Przedstawiamy klasyfikację  na najlepszego sportowca LZS gminy Zelów w 2023 roku: 1.        SMOLNA PAULINA – MG-LKS Zelów V miejsce w przeciąganiu liny kobiet na Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach LZS – BiałystokVI miejsce w podnoszeniu odważnika 10 kg na Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach LZS – BiałystokI miejsce w przeciąganiu liny kobiet na Wojewódzkich Letnich Igrzyskach LZS – RęcznoI ...

Więcej
Skip to content