XXIX sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie zaprasza na XXIX sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku o godz. 11:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie przy ul. Dzielnej 6, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.Przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa w okresie od 1 maja 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku.  Informacja z realizacji ...

Więcej

Konferencja prasowa dotycząca Funduszu Wsparcia Lokalnego i Fundusz Drogowy

W dniu wczorajszym Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek uczestniczył w konferencji prasowej dotyczącej utworzenia Funduszu Wsparcia Lokalnego dla gmin sąsiadujących z Gminą Bełchatów oraz przeznaczenia puli środków na Fundusz Drogowy dla powiatu bełchatowskiego. Utworzenie tych dwóch funduszy związane jest z wnioskiem o zmianę granic Gminy Kleszczów na rzecz Gminy Bełchatów, który obecnie jest procedowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak podkreśla Burmistrz Zelowa projekt jest ogromną szansą nie tylko dla Gminy ...

Więcej
Skip to content