Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Zelowa informuje, że w urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 07 września 2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętą  przez Radę Miejską w Zelowie Uchwałą Nr  XXVIII/333/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku. Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój 22, 23 i 12, tel. (44) 634 10 ...

Więcej
Skip to content