Wnioski o dowód osobisty przez internet tylko do 26 lipca

UWAGA!!! Złożenie wniosku o dowód osobisty przez internet możliwe jest wyłącznie do 26 lipca 2021 r. Z dniem 19 lipca br., zgodnie z art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1000) wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 ...

Więcej

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Burmistrz Zelowa zaprasza na spotkanie konsultacyjne w ramach pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zelów!3 sierpniaDom Kultury w Zelowieul. Kościuszki 74godz. 15.00 – 18.00Osoby, które nie będą miały możliwości wzięcia osobistego udziału w spotkaniu, mogą uczestniczyć w nim poprzez transmisję on-line dostępną na kanale Gminy Zelów na YouTube. Link do transmisji zostanie umieszczony na stronie www.zelow.pl oraz Facebooku Gminy Zelów.

Więcej

Dyżur pracowników ZUS w Zelowie

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS w czasie dyżuru w Urzędzie Pocztowym w Zelowie zapraszamy wszystkich 29 lipca 2021 r. w godzinach 10:00 – 14:00 Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia ...

Więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 23 lipca 2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętymi przez Radę Miejską w Zelowie Uchwałami Nr XXIII/271/2021 z dnia 9 marca 2021 roku i Nr XXVII/316/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku. Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, ...

Więcej
Skip to content