Kultura łączy pokolenia

Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Mickiewicza w Zelowie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Kultura łączy pokolenia”. Środki w kwocie 5 150,00 pozyskaliśmy z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM”. Projekt skierowany jest do dzieci ich rodziców lub dziadków z terenu gminy Zelów.  Podjęte zostaną następujące działania: - Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-13 lat ich rodziców lub ...

Więcej

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje o funkcjonowaniu Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi. Do jego zadań należy m.in.: Ÿ - wykonywanie kompleksowych diagnoz w kierunku FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych); Ÿ - prowadzenie konsultacji i praca z indywidualnym dzieckiem z zespołem FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznymi w domu; Ÿ - prowadzenie terapii dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum FASD; Ÿ - organizowanie spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców/opiekunów ...

Więcej

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to Program adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług na podstawie Karty. Program obowiązuje od dnia 17 maja 2020 r. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej tj.: rodzicowi oraz małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej ...

Więcej

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Informujemy, że uległy zmianie godziny działania Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Infolinia służy udzielaniu wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii. Telefon i czat (prowadzony w aplikacji Snapchat i Messenger – pogadajmytutaj) obsługiwane są przez specjalistów – pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Z Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania mogą korzystać dzieci i młodzież ...

Więcej

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu: promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli ...

Więcej
Skip to content