Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 23 lipca 2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętymi przez Radę Miejską w Zelowie Uchwałami Nr XXIII/271/2021 z dnia 9 marca 2021 roku i Nr XXVII/316/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 23 i 12, tel. (44) 634-10-00 wew. 40 i 38.  

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Dixi czeka na nowy dom

Dołącz do naszej akcji

Za zasługi dla krwiodawstwa

GPSZOK

Skip to content