Stop nielegalnej eksploatacji

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo genealogiczne i górnicze możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonywane bez użycia środków strzałkowych;nie przekroczy 103  w roku kalendarzowym;nie naruszy przeznaczenia nieruchomości. Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie ...

Więcej

Transport na szczepienia przeciw COVID-19

Przypominamy, że w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw COVID-19, w gminie Zelów działa telefon kontaktowy, pod którym mieszkańcy mogą zgłosić potrzebę transportu do punktów szczepień. Jednocześnie informujemy, że uległ zmianie nr telefonu pod którym można zgłaszać zapotrzebowanie na transport. Nowy nr to 797 315 560 czynny w godzinach 8:00-15:00 Oferta jest skierowana w szczególności do seniorów oraz osób niepełnosprawnych, jednak z możliwości transportu mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy mający ...

Więcej
Skip to content