Złóż życzenia mieszkankom gminy Zelów

Dzień Kobiet to idealna okazja do tego, by podziękować wszystkim kobietom za ich wkładw nasze codzienne życie. Dotyczy to zarówno naszych mam, żon, sióstr, przyjaciółek jak również wszystkich kobiet, które przez lata były dla nas inspiracją lub wsparciem w życiu codziennym. Nieodłącznym elementem Dnia Kobiet są życzenia. Dlatego zachęcamy wszystkich do udziału w akcji i przygotowanie życzeń z okazji Dnia Kobiet dla mieszkanek gminy Zelów. Spośród nadesłanych do akcji życzeń ...

Więcej

Grant na konsultacje społeczne

Informujemy, iż gmina Zelów pozyskała grant w wysokości  50 000,00 zł w ramach projektu „Liderzy konsultacji społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przyznane dofinansowanie przeznaczone zostanie na wsparcie pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zelów. W ramach grantu przeprowadzone zostaną m.in.: badanie ankietowe, spotkanie otwarte oraz spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, które pozwolą na ...

Więcej
Skip to content