Szyfr Trzech Królów

Szyfr Trzech Królów rozwiązany😊Dziękujemy za udział w Spacerze Orszakowym ulicami Zelowa i za liczne wiadomości z prawidłowym hasłem. Na wszystkich, którzy przesłali do nas prawidłową odpowiedź już czekają upominki, które można  odebrać w Referacie Promocji, Informacji i Strategii UM w Zelowie pok. 122 i 123. Zapraszamy😊

Więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027. Celem konsultacji jest zebranie uwag, propozycji i opinii na temat projektu przedmiotowego dokumentu. Proces konsultacji oraz uzgodnień dokumentu doprowadzi do opracowania ostatecznej wersji strategii. Czas trwania konsultacji: Konsultacje prowadzone są w formie elektronicznej i będą trwały od dnia 07.01.2021 r. do 28.01.2021 r. i wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą wziąć w nich udział. Formy udziału w ...

Więcej

Wnioski do NIEPODLEGŁEJ

Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) i organizacje pozarządowe (spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) mogą ubiegać się o dofinansowanie wydarzeń zaplanowanych do realizacji ...

Więcej