Dzień Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek wraz z Sekretarzem Krzysztofem Borowskim wręczyli 11 nagród wyróżniającym się w pracy wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowo-wychowawczych z terenu naszej gminy. Jednocześnie życzyli im zdrowia, wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów oraz powodów do uśmiechu każdego dnia.

Więcej

Bezpłatna żywność dla potrzebujących z terenu gminy Zelów

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w ramach współpracy z Fundacją „Poranek” z Tomaszowa Mazowieckiego rusza z kolejnym  Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Aktualnie pracownicy socjalni M-GOPS w Zelowie już wydają skierowania na bezpłatną żywność. Pomoc żywnościowa przysługiwać będzie osobom, których kryterium dochodowe wynosi: 1402,00 zł netto dla osoby samotnej1056,00 zł netto dla osoby w rodzinie Osoby zainteresowane programem żywnościowym proszone są o zgłaszanie ...

Więcej
Skip to content