Wnioski do zmiany Studium

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Zelowie uchwały nr XIX/215/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zelów, uprzejmie informujemy, iż od dnia 9 października 2020 r. do dnia 10 listopada 2020 r. istnieje możliwość składania wniosków dotyczących sporządzenia zmiany studium, które należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, bądź elektronicznie na ...

Więcej
Skip to content