Stypendium szkolne – ważna informacja

W związku ze zbliżającym się okresem wypłaty stypendium szkolnego oraz ogłoszonym stanem epidemii informujemy, że wypłata stypendium za okres styczeń/czerwiec 2020 r., nastąpi w formie świadczenia pieniężnego. W uzasadnionych przypadkach, jakim niewątpliwie jest ogłoszony stan epidemii w naszym Państwie, ustawa dopuszcza taką formę rozliczenia stypendium.

Decyzje będą wydawane w okresie od 12.05.2020 r. do 15.05.2020 r. w godz. 9:00 – 15:00 w Urzędzie Miejskim w Zelowie, przy wejściu do Sali ślubów.

W celu odebrania decyzji należy umówić się telefonicznie z pracownikami Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

tel. 44/634-10-00 w. 46

W obecnym okresie rozliczeniowym wyjątkowo nie będą przyjmowane faktury, ale należy je zbierać i zachować, ponieważ zastrzegamy sobie prawo, po ustąpieniu epidemii, do kontroli wydatkowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Sprzedaż samochodu strażackiego

Spektakle profilaktyczne

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie

Zapraszamy na przedostatnie już szkolenie