Wstrzymanie wydawania bezpłatnej żywności w Gminie Zelów

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Zelów i osób wydających żywność wstrzymuje się do odwołania wydawanie bezpłatnej żywności w ramach programu POPŻ dla osób posiadających skierowania z M-GOPS w Zelowie. O ponownym wydawaniu żywności w późniejszych terminach mieszkańcy gminy Zelów zostaną powiadomieni.

Więcej

Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zelowie

Informujemy, że w związku z zamknięciem budynku Urzędu Miejskiego w Zelowie ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa (COVID-19) zawieszone zostają do odwołania dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zelowie. W sprawach pilnych należy kontaktować się z Biurem Rady najlepiej drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: brm@zelow.pl.

Więcej

Informacja dla osób chcących skorzystać z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 ...

Więcej