Ponad 2,3 mln dla gminy Zelów na usługi społeczne

W dniu dzisiejszym Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek oraz Skarbik Miasta podpisali umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego, który współfinansowany jest ze środków EFS w ramach RPO WŁ, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, natomiast partnerami są:  Powiat Bełchatowski (Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie ...

Więcej

Zapraszamy na szkolenia

Kolejna grupa zakończyła szkolenie Moje finanse i transakcje w sieci w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”. W najbliższym czasie, a mianowicie 26-27 lutego odbędzie się kolejne szkolenie, tym razem z modułu Mój biznes w sieci. Mamy jeszcze wolne miejsca, więc zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się do Urzędu Miejskiego w Zelowie (pok. 122) celem wypełnienia deklaracji uczestnictwa. Można zgłaszać się również na pozostałe moduły szkoleniowe ...

Więcej

Samochód dla OSP w Karczmach

W środę 19 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Bełchatowie dzięki staraniom Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka dokonano przekazania lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego GLBA-Rt Iveco Daily dla OSP w Karczmach. Samochód zastąpi wysłużonego JELCZ-a. Podczas zebrania sprawozdawczego, które odbyło się w sobotę 22 lutego druhowie z jednostki OSP w Karczmach mieli okazję zaprezentować samochód zaproszonym na zebranie gościom.

Więcej

Wspaniały koncert orkiestry dętej

W niedzielę 23 lutego w sali Domu Kultury w Zelowie odbył się koncert Gminnej Orkiestry Dętej OSP Zelów pod batutą dyrygenta Adama Kobalczyka. Wśród wielu zaprezentowanych utworów zgromadzeni goście mogli usłyszeć największe hity zagranicznych, jak i rodzimych artystów. Orkiestra wykonała m.in. utwory Budki Suflera, Maryli Rodowicz, Scorpions czy też znane i lubiane filmowe hity. Zelowska Orkiestra Dęta powstała w 1926 r. Zespół ze swym bogatym i różnorodnym repertuarem uczestniczy w ...

Więcej

Weronika stypendystką Prezesa Rady Ministrów

W Auli im. W. Szuberta na Uniwersytecie Łódzkim 18 lutego wręczone zostały stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rady Ministrów. Stypendia i dyplomy wyróżnionym uczniom z Łodzi i okolic wręczali Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk oraz Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski. Stypendia otrzymało 252 uczniów liceów i techników w woj. łódzkim, w tym uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie - Weronika Łabencka. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest rokrocznie począwszy od roku ...

Więcej

Wyjątkowa publikacja promująca gminę Zelów

Wyjątkowe i zaskakujące – takie będzie wydawnictwo, które powstaje, by uchwycić i zaprezentować wielokulturowe bogactwo gminy Zelów. Publikacja zawierać będzie to, co jest naszą tożsamością i codziennością, co nas wyróżnia spośród innych miejscowości i wynika z naszej historii, tradycji, obyczajów, stylów życia. Książka pełna smaków zelowskiej kuchni, w której  zarówno dziś, jak i w przeszłości swoje specjalne miejsce mają i miały polskie, czeskie, niemieckie i żydowskie potrawy. Zelowskie przepisy kulinarne w ...

Więcej

Gmina nie likwiduje szkoły w Bujnach Szlacheckich!

W związku ze sprzecznymi informacjami na temat przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich w szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Łobudzicach, które pojawiają się w przestrzeni publicznej uważam, że każdemu mieszkańcowi naszej gminy należy się rzetelne wyjaśnienie powodów i skutków tej decyzji. Wnikliwa analiza sytuacji finansowej gminy Zelów, w tym wydatków w poszczególnych kategoriach budżetowych wykazała, że wzrastające drastycznie koszty utrzymania szkół oraz coraz mniejsza liczba dzieci, wymuszają konieczność wprowadzenia zmian w ...

Więcej

27 Koncert Noworoczny

W minioną niedzielę, 16 lutego w Domu Kultury w Zelowie odbył się 27. Koncert Noworoczny. Przed publicznością wystąpili soliści i tancerze z Teatru Wielkiego w Łodzi i Opery Wrocławskiej pod kierownictwem Roberta Grudnia – Honorowego Obywatela Gminy Zelów. Dobór artystów oraz sprawdzona formuła tego kulturalnego przedsięwzięcia sprawiły, że sala widowiskowa była wypełniona po brzegi. Podczas tegorocznego koncertu można było posłuchać m.in. najpiękniejszych utworów operowych i operetkowych przenosząc się w świat ...

Więcej

Można składać wnioski na nawadnianie gospodarstwa rolnego

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.      O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma ...

Więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 7 lutego 2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętymi przez Radę Miejską w Zelowie Uchwałami Nr X/107/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku, Nr XI/122/2019 z dnia 26 września 2019 roku. Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 22, ...

Więcej