Rozbudowa systemów wodno – kanalizacyjnych w Zelowie – II etap

Zadanie dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer umowy: 373/OW/P/2018

Data umowy: 08.11.2018 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

W ramach inwestycji w ulicach Leśna, Przejazd i Podleśna wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna z przykanalikami, sieć wodociągowa z przyłączeniami  w granicach pasa drogowego, kanalizacja deszczowa z przykanalikami deszczowymi oraz drogi, które odtworzone zostaną w kruszywie.  Wybudowane zostaną także dwie pompownie wraz z zasilaniem i zjazdami oraz kanał deszczowy wzdłuż ul. Jana Pawła II, z włączeniem w ul. Dzielną/ul. Wschodnią.

Wartość projektu:

7.613.175,00 zł – całkowity koszt zadania

1.233.120,00 zł – kwota dofinansowania

Print Friendly, PDF & Email