Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marszywiec w gminie Zelów

Dofinansowane zostało w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer umowy: 80/GW/P/2010

Data umowy: 15.12.2010 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Efekt rzeczowy:

Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 2.855,50 mb wraz z odcinkami sieci głównej do granicy nieruchomości 15 sztuk.

Efekt ekologiczny:

Umożliwienie doprowadzenia wody o odpowiedniej jakości w ilości ok. 1.803,10 m3/rok.

Wartość projektu:

893.575,32 zł – całkowity koszt zadania

50.000,00 zł – kwota udzielonej pożyczki

Termin realizacji zadania:

30 lipca 2011 r.

Print Friendly, PDF & Email